Přejít na: obsah stránky | novinky | menu | počasí

Hlavní obsah | nahoru

Aktuálně z Proboštova

1 17 29 30 31 32 33 34 35 50 66

Ztráty a nálezy podle nového občanského zákoníku

Ztráty a nálezy podle nového občanského zákoníku

Nejčastějšímí nálezy, které jsou na podatelně Obecního úřadu Proboštov odevzdávány, jsou především klíče a jízdní kola. S novým občanským zákoníkem bude nutné při odevzdávání nálezu důsledně posuzovat, zda nalezená věc nespadá do kategorie odpadů. Nebude tedy možné odevzdat nalezenou obnošenou obuv, igelitovou tašku s oděvy či jízdní kolo, které je nepojízdné. V takových případech bude doporučeno nálezci, aby věc předal spíše do sběrného dvora či vhodil do kontejneru. Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., došlo k úpravě v odevzdávání a vydávání jednotlivých nálezů.
Nález se týká věci, kterou někdo nevědomě, tedy bez projevu své vůle, ztratil. Každý, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z okolností poznat, komu má být věc vrácena - např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný identifikační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku ztratil. Nelze-li takto ztracenou věc vrátit a není-li věc považována za opuštěnou, tj. v případě, kdy je možné z nastalé situace rozeznat vlastníkův úmysl věci se zbavit - např. když je věc odložená u kontejnerů na odpad, musí nálezce bez zbytečného odkladu nález odevzdat obci, na jejímž území byla věc nalezena. Je-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.
Poté, co je nález odevzdán obci, je zde nález zaevidován, uschován a je vyhlášen na úřední desce, případně je zveřejněn v místním tisku či na webových stránkách obce. Lhůta pro vyzvednutí nálezu byla prodloužena na 3 roky, uplynou-li ovšem 3 roky od vyhlášení nálezu bez toho, aby se vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, o ni přihlásil, nabude vlastnické právo k věci nálezce nebo obec, které byla ztracená věc odevzdána.
Pro území obce Proboštov je určeným místem pro odevzdávání ztracených věcí podatelna Obecního úřadu Proboštov, nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov.
---

Návod pro občana: "Stěhuji se, kam změnu (ne)hlásit?"

Správa základních registrů

http://www.szrcr.cz/akce

---

Omezený provoz pošty

Z provozních důvodů bude pošta ve dnech 11 - 13. 3. 2015 a ve dnech 23. - 27. 3. 2015 uzavřena vždy v 16:45 hodin.

Děkujeme za pochopení nutného omezení hodin pro veřejnost.

Česká pošta

---

Sociálně-právní ochrana dětí

Dopis

---

MDŽ na Kozí dráze

Plakát

---

Pan doktor Děčín - Kozí dráha

Plakát

---

Kozí dráha - jízdní řád 2015

Jízdní řád

---

Upravený jízdní řád linky 494 od 1. 3. 2015

Dopis - Reakce na připomínky

Jízdní řád

---

Setkání se spisovatelem panem Vondruškou

Plakát

---

Kontejner na kovy

Na základě platnosti zákona o odpadech zřídila obec Proboštov odběrné místo pro tříděný odpad - KOVY. Kontejner je umístěn u OÚ vedle kontejneru na elektrozařízení.

Zdeňka Chládková, starostka obce

---

Novinky | nahoru

Aktuálně z Proboštova

Pozvánka na akci "Letní parket Sokolovna"

10. 7. 2019

Plakát

---

Prodej kuřic

9. 7. 2019

Leták

---

Pozvánka na akci "Rock u rybníka"

8. 7. 2019

Plakát

---

Odhlášení smogové situace

27. 6. 2019

Dne 27. 6. 2019 byla Českým hydrometeorologickým ústavem odhlášena smogová situace vyhlášená dne 26. 6. 2019.

---

Smogová situace - 26.6.2019

26. 6. 2019

Dopis

---

Další aktuality » 


Nepřehlédněte


Menu serveru | nahoru

Menu sekce | nahoru


Vyhledávání | nahoru

Počasí | nahoru

Místní předpověď počasí na dnešek: přeháňky, déšť, nejvyšší noční teploty 19° C, nejvyšší denní teploty 24° C.
Dnes je 21. 7., svátek má Vítězslav.

TOPlist