Obec Proboštov

Obec Proboštov

Dobrý den. Jsem Probošt Antonín. Vítám vás v krásné obci Proboštov, jíž jsem před dávnými lety dal jméno. Dodnes nad Proboštovem držím ochrannou ruku a sloužím jako dobrý duch a maskot obce. Věřím, že se vám u nás bude opravdu líbit. _____________________________________ Místní část Přítkov je oblíbenou lokalitou pro individuální výstavbu rodinných domů. Velkou devizou je klid, poloha těsně pod Krušnými horami a krásný výhled na panorama Českého Středohoří.

Probošta

Příčný práh u základní školy zvýší bezpečnost dopravy a ochrání chodce

Příčný práh u ZŠ Proboštov, autor: Roman Nešetřil

V předešlých dnech byl v ulici Kpt. Jaroše u hlavní budovy základní školy umístěn příčný práh.

Podařilo se tak po několika letech jednání s majitelem komunikace Ústeckým krajem ve Správě a údržbě Ústeckého kraje, docílit zvýšení bezpečnosti dopravy a především chodců. Věříme, že tento zpomalovací prvek ocení především rodiče s dětmi, kteří každým dnem vodí své děti do školy nebo školky.

"Ulice Kpt. Jaroše je kromě jiných, kterými v obci projíždíte v majetku Ústeckého kraje se Správou a údržbou Ústeckého kraje. Stav této komunikace je naprosto neutěšený a již mnoho let se prokazatelně (tedy dopisy, osobními i telefonickými výzvami) snažíme o její kompletní obnovu a rekonstrukci. Poslední takové jednání probíhalo za přítomnosti zástupů krajského úřadu a Správy a údržby Ústeckého kraje v říjnu minulého roku. Na základě tohoto jednání proběhla alespoň částečná oprava vozovky, a to včetně části komunikace Přítkovská. Toto „flikování“ je však zcela nevyhovující vzhledem k vysoké intenzitě dopravy na této komunikaci. Obci tak bylo přislíbeno, že v příštím roce, kdy bude v ulici Kpt. Jaroše probíhat rekonstrukce plynovodu a přípojek, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, provede kompletní rekonstrukci vozovky. Umístění příčného prahu nebo jiného bezpečnostního prvku před objektem školy, byl dlouhodobým požadavkem občanů obce, především rodičů a tento krok považuji za pozitivní a dobrý. Všichni víme, že je zde umístěn i „informační radar“, který však absolutně není řidiči respektován. Z těchto i jiných důvodů zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení přenosného radaru a tato položka byla schválena rozpočtem obce na letošní rok. V současné době je v přípravě výběr dodavatele takového zařízení. Zároveň byly již PČR a dopravním inspektorátem schváleny ulice, na kterých je možné měřit a radar používat. Bez tohoto souhlasného vyjádření by nebylo možné zařízení provozovat. S tím souvisí i stávající umístění příčných prahů na jiných místech v obci. Jejich instalace rozhodně neprobíhá tak, že bychom si od stolu řekli, kam a proč se hodí. O umístění každého prahu v obci požádali občané obce  z nejrůznějších důvodů, a to formou žádosti či petice. Většinou se jednalo o bezpečnost dopravy a chodců. Taková žádost je předána k posouzení PČR a dopravnímu inspektorátu, poté putuje na Magistrát města Teplice. Výstupem je pak veřejná vyhláška obecné povahy vždy zveřejněná na úřední desce obecního úřadu. Věřte, nevěřte, ale máme evidovány další žádosti o příčné prahy, zrcadla a jiné prvky. Co je momentálně aktuální a za mne se domnívám více než žádoucí je zpomalení dopravy v Přítkově na hlavní komunikaci spojující Krupku a Dubí. Velmi často o těchto věcech a ostatních investičních akcích informuji v Proboštovském zpravodaji. Jsem aktivní řidič, chápu vaše rozhořčení nad opotřebením vozidel či neustálém zastavováním před prahy, ale i přesto je pro mne stále přednější bezpečnost našich dětí, chodců, ale i řidičů. Věřím, že v souvislosti s radarovým měřením, dojde k redukci prahů v obci," uvedla starostka obce Jana Čermáková.


Vytvořeno 16.1.2020 8:46:44 | přečteno 266x | roman.nesetril
 
load