Obec Proboštov

Obec Proboštov

Dobrý den. Jsem Probošt Antonín. Vítám vás v krásné obci Proboštov, jíž jsem před dávnými lety dal jméno. Dodnes nad Proboštovem držím ochrannou ruku a sloužím jako dobrý duch a maskot obce. Věřím, že se vám u nás bude opravdu líbit. _______________________________ Železniční zastávka Proboštov leží na páteřní trati Ústeckého kraje Děčín - Klášterec nad Ohří. Zastavují zde všechny osobní vlaky.

Probošta

Svoz černých popelnic se řídí počtem přihlášených osob v nemovistosti

svoz odpadu

Od minuléhoo týdne začala naplno platit nová pravidla přidělování a vývozu černých nádob na komunální odpad.

Ta byla zveřejněna již v prosincovém čísle Proboštovského zpravodaje, dále na facebooku a webových stránkách obce Proboštov a následně byly všechny nádoby polepeny nálepkou s četností vývozu. Velikost "černé popelnice" a četnost jejího vývozu se řídí podle počtu osob přihášených v dané nemovitosti k trvalému pobytu.

Tam, kde jsou přihlášeny maximálně 2 osoby, je přidělena nádoba o velikosti 120 litrů (malá popelnice) a vyváží se 1 x za 2 týdny a to vždy v lichý týden (viz polep na snímku). Tam, kde jsou k trvalému pobytu přihlášeny 3 nebo 4 osoby je přidělena stejná nádoba, ale vyváží se každý týden. Při počtu přihlášených osob 5 - 8 je přidělena nádoba o objemu 240 litrů (velká popelnice) a vyváží se každý týden, při počtu 9 - 12 osob jsou přiděleny malá a velká popelnice s vývozem každý týden a při počtu více než 12 osob přihlášených v nemovitosti k trvalému pobytu jsou přiděleny 2 velké černé popelnice s vývozem každý týden.

Z toho vyplývá, že svoz 1 x za 2 týdny se týká jenom čísel popisných, kde jsou k trvalému pobytu přihlášeny 0 - 2 osoby a proto jsou reklamace na to, že tento týden nebyla popelnice vyvezena bezpředmětné. Pokud zde bydlí osob více, je nutné je přihlásit k trvalému pobytu na této adrese, aby se docílilo zvýšení frekvence vývozu či přidělení větší popelnice.

Dne 11. 3. 2021 se poprvé uskutečnil vývoz černých nádob dle nových pravidel. Následující dny jste se ptali na níže uvedené otázky.

Proč jsme o změně ve vývozu nebyli informováni?

Změny byly popsány v prosincovém zpravodaji 2020. Rovněž jsou všechny informace dostupné na webových stránkách www.ouprobostov.cz v sekci pro občany, obecní úřad, odpadové hospodářství.

 Platíme za odvoz odpadu 500 Kč ročně, stejně jako před změnami, proč máme vývoz 1x za 14 dní a jakou dostaneme slevu?

Poplatek 500 Kč je místní poplatek za účast na systému shromažďování a svozu odpadu. Umožňuje poplatníkům využívat systém svozu odpadu, který definuje obec. Výše poplatku nesouvisí ani s velikostí nádob na směsný odpad, ani s četností jejich vývozu. Jeho výše je jednotná pro všechny občany a je určena obecně závaznou vyhláškou. Vyhláška rovněž definuje podmínky osvobození od tohoto poplatku. Žádné další slevy proto nejsou možné.

Jako určitá sleva může být vnímáno i to, že se nám ještě pro letošní rok podařilo udržet místní poplatek ve stejné výši jako v předchozích letech.

Nejsme trvale hlášeni v Proboštově, ale bydlíme zde s celou rodinou. Nádoba s vývozem 1x za 14 dní nám nemůže dostačovat.

Podle pravidel se objem nádob na směsný odpad a četnost jejich vývozu řídí počtem osob trvale hlášených v obci Proboštov v nemovitosti. Poplatek za svoz odpadů může obec vybírat pouze od svých občanů. Pokud není v nemovitosti nikdo trvale hlášen, hradí poplatek majitel nemovitosti. Doporučujeme proto změnit si i s rodinou trvalé bydliště do obce Proboštov.

Petra Sloupová, referent odpadového hospodářství Obce Proboštov
Vytvořeno 15.3.2021 8:37:47 | přečteno 1246x | roman.nesetril
 
load