Obec Proboštov

Obec Proboštov

Dobrý den. Jsem Probošt Antonín. Vítám vás v krásné obci Proboštov, jíž jsem před dávnými lety dal jméno. Dodnes nad Proboštovem držím ochrannou ruku a sloužím jako dobrý duch a maskot obce. Věřím, že se vám u nás bude opravdu líbit. _______________________________ Proboštovský rybník leží v centru obce. V přilehlém areálu Pohodlíčko se odehrává většina kulturních akcí v Proboštově. Oblíbené je velké dětské hřiště u rybníka. Rybník je rájem rybářů a milovníků vodního ptactva.

Probošta

Začíná zápis do první třídy. Letos bez účasti budoucích prvňáčků

Základní škola Proboštov, autor: Roman Nešetřil

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.


V termínu od 3. do 17. 4.2020 proběhne pouze formální část zápisu, motivační část se neuskuteční. Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nyní však nebude součástí zápisu.

V ZŠ Proboštov proběhne zápis následovně:

  1. Rodiče navštíví webové stránky naší školy, kliknou na odkaz "Online zápis" a zobrazí se jim registrační formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Po registraci zbývá vyplnit formulář žádosti. Zákonný zástupce* si může vyplněný pdf soubor vytisknout, podepsat (oba zákonní zástupci) přiložit prostou kopii rodného listu a do naší školy ho v uvedeném termínu doručit či odeslat poštou. Podepsat ho lze ale i elektronicky (je nutné mít zřízený uznávaný elektronický podpis) a zaslat e-mailem nebo datovou schránkou.

V případě technických komplikací si rodiče telefonicky (tel. č. 417 560 037) domluví osobní podání a žádost vyplní a podepíší v úředních hodinách ve škole. K žádosti rodiče přiloží prostou kopii rodného listu. Stačí její doložení dálkovým způsobem.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné dokument do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z níže uvedených způsobů.

do datové schránky školy : tbwpeft
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – zasílat na langerova@zsprobostov.cz
poštou – Základní škola Proboštov, Kpt. Jaroše 130, 417 12 Proboštov
osobním podáním v úředních hodinách školy (pondělí – pátek od 8.00 do 14.00 hodin)

  1. Škola bezprostředně přidělí registrační číslo žádosti a sdělí toto číslo zákonným zástupcům (datovou schránkou, e-mailem, při osobním převzetí).
  1. Škola provede kontrolu údajů uvedených v žádosti.
  1. Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

 * Pokud žadatel není zákonným zástupcem dítěte, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

 Odklad povinné školní docházky

Vzhledem k tomu, že nebude realizován motivační pohovor s dítětem, dobře zvažte způsobilost ke školní docházce. Doporučujeme naslouchat informacím Vašich paní učitelek z MŠ. Odhadnou připravenost Vašich dětí na školu nejlépe. V případě jejich negativních informací zvažte podání Žádosti o odklad.Vytvořeno 2.4.2020 13:30:25 | přečteno 400x | roman.nesetril
 
load