Obec Proboštov

Obec Proboštov

Dobrý den. Jsem Probošt Antonín. Vítám vás v krásné obci Proboštov, jíž jsem před dávnými lety dal jméno. Dodnes nad Proboštovem držím ochrannou ruku a sloužím jako dobrý duch a maskot obce. Věřím, že se vám u nás bude opravdu líbit. _______________________________ Železniční zastávka Proboštov leží na páteřní trati Ústeckého kraje Děčín - Klášterec nad Ohří. Zastavují zde všechny osobní vlaky.

Probošta

Volnočasové aktivity

Pískoviště v lesoparku

Obec Proboštov nabízí svým občanům i návštěvníkům pestrou paletu volnočasových aktivit.

AREÁL TJ PROBOŠTOV

Systematické práci s mládeží i dospělými v rámci sportovních aktivit volného času se věnuje v převážné míře Tělovýchovná jednota Proboštov, z. s. (fotbal) a oddíly tenisu, sálové kopané, juda a badmintonu.

Fotbalový klub byl založen v roce 1945. V současné době je TJ Proboštov, z. s. počtem přibližně 200 členů nejvýznamnější zájmovou organizací v obci a provozuje na základě pachtovní smlouvy sportoviště, která jsou v majetku obce. Jedná se o fotbalový areál s beach volleybalovým hřištěm a venkovními stoly na ping pong a tělocvičnu v objektu Sokolovny.

Sportoviště využívají oddíl kopané, který zahrnuje 2 přípravky (děti předškolního věku), mladší žáky, starší žáky, mladší dorost, starší dorost, A tým dospělých a B tým dospělých. Tato družstva hrají pravidelné krajské nebo okresní soutěže. Největších úspěchů v poslední době dosahují obě dorostenecká družstva, která patří mezi krajskou elitu a vyhrála krajský přebor Ústeckého kraje ve své kategorii.

Uvedená sportoviště dále využívá tenisový oddíl Tenis Proboštov, oddíl badmintonu, základní a rekreační tělesná výchova (ZRTV), amatérští sáloví fotbalisté, mladí judisté oddílu JUDO Proboštov a v zimním období hráči Rugby League týmu RLC Dragons Krupka (dvojnásobní mistři republiky) a případně další zájemci. V tělocvičně Sokolovny probíhají také turnaje v boxu mládeže i dospělých a celostátní soutěže šipkařů. Tělocvična je uzpůsobená i pro další míčové sporty s výjimkou basketbalu (koše byly před lety sejmuty), disponuje základním gymnastickým náčiním. Součástí jsou šatny, sprchy a toalety.

V samostatné části tělocvičny je soukromé Fitness centrum, vybavené řadou posilovacích prvků.

Tenisový oddíl Tenis Proboštov provozuje v přilehlém areálu tenisové kurty. Areál zahrnuje tři antukové kurty a cvičnou stěnu. Dospělí a žáci hrají krajskou smíšenou soutěž družstev. Kurty za poplatek využívají zájemci z řad obyvatel Proboštova i z okolí.

AREÁL ZŠ PROBOŠTOV

Pohybové aktivity v rámci předškolní či školní výuky (výchovně-vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové, soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity dětí a mládeže probíhají v Základní škole Proboštov. Tělocvična ZŠ, která byla umístěna v historické budově z roku 1907, definitivně dosloužila na začátku roku 2019. Následně proběhla její přestavba na školní jídelnu, která byla dokončena v srpnu 2019.

V září 2020 byla v areálu školy otevřena zbrusu nová tělocvičná, která splňuje všechny potřebné parametry. Ta je umístěna jako přístavba budovy I. stupně a kromě samotné tělocvičny jsou zde šatny, sociální zázemí, dvě nové učeby a sborovna pro I. stupeň ZŠ.

V areálu ZŠ je rovněž venkovní sportoviště s krátkou běžeckou dráhou, doskočištěm, hřištěm pro malou kopanou a multifunkčním hřištěm (streetball, volejbal, nohejbal). Všechna sportoviště mají umělý povrch. Toto venkovní hřiště kromě ZŠ využívají v období jaro – podzim také zájemci z řad obyvatel Proboštova. Konají se zde zejména přátelské nohejbalové turnaje a zápasy amatérů.

VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ

V obci Proboštov se nachází několik veřejně přístupných venkovních hřišť, sportovišť a prostorů aktivního odpočinku rozličného charakteru.

Multifunkční hřiště pro míčové hry a venkovní fitness se nachází v ulici Na Pěnkavce. V letech 2018 – 2019 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Po jejím dokončení je v tomto prostoru hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou, basketbal, volejbal či nohejbal a tři sestavy venkovních posilovacích prvků. Celé hřiště je oplocené vysokým plotem. Náklady na rekonstrukci hřiště dosáhly více než 1,581 milionů korun. Celá rekonstrukce byla hrazena z rozpočtu obce Proboštov.

Po dokončení havarijního kácení a prořezů v prostoru Proboštovského lesoparku bylo v roce 2019 přikročeno k obměně a doplnění mobiliáře v tomto prostoru. Zchátralé a zastaralé herní prvky pro děti byly nahrazeny třemi sestavami venkovních posilovacích prvků. Ty byly pořízeny z prostředků obce s využitím dotované ceny s více než 50 % slevou. Celkem tak bylo pořízeno a instalováno 10 posilovacích prvků, ucelená workoutová sestava s 10 prvky a návštěvní řády všech míst za necelých 290 tisíc korun.

Velké dětské hřiště je umístěno v areálu Pohodlíčko u Proboštovského rybníka. Hřiště je rozděleno na oplocenou zónu s pískovištěm a herními prvky pro nejmenší děti (houpačky, prolézačky, boudička, kolotoč…) a neoplocenou zónu s herními prvky pro větší děti.

Dětské hřiště Přítkov je umístěno v této místní části v lokalitě Na Výsluní. Jedná se o multifunkční sportoviště, jehož dominantou je lanové centrum. Další herní prvky z akátového dřeva doplňuje "plácek" na fotbálek a oddechová zóna.

Svá hřiště s herními prvky a pískovišti mají také Mateřská škola Pastelka, Lesní školka Samorost a soukromá mateřská škola U Kočiček v Přítkově. Hřiště a zahrada MŠ Pastelka je v odpoledních hodinách do uzavření školky přístupné veřejnosti. Zahrada MŠ Pastelka prochází od roku 2019 postupnou revitalizací. V roce 2019 došlo v první etapě k výsadbě nové zeleně včetně dvou vrbovišť, bludiště z arónie či smyslového chodníčku. Rozpočet první etapy činil Kč 198 450,-, větší část se podařilo získat z Nadace ČEZ - 150 000 korun. Zbývající náklady hradila obec ze svého rozpočtu. V roce 2020 dojde k druhé etapě, která počítá s nahrazením stávajících herních prvků novými.

RELAXAČNÍ OKRUH "BRITTÁNKA"

Od roku 2017 je na místě bývalé výsypky hlubinného dolu relaxační okruh „Brittánka“ se sáňkařským kopcem a výhledovým místem s krásným panoramatem Českého středohoří. Okruh slouží pěším turistům, rekreačním běžcům, cyklistům i in-line bruslařům. Je doplněný lavičkami a dalším mobiliářem a rovněž cedulemi, které mapují historii a floru dané lokality.

TURISTICKÁ TRASA A CYKLOTRASA

Obcí prochází zelená turistická značka, která vede od železniční zastávky Proboštov přes lesopark, hráz rybníka a Březový háj do Krupky a na Komáří vížku. Trasa je udržována Klubem českých turistů a turisté i cyklisté ji využívají průběžně po celý rok.

Částí katastru obce Proboštov prochází cyklotrasa číslo 3087. Ta odbočuje z cyklostezky 23 mezi Cínovcem a Fojtovicemi a přes Dubí se u zatopeného dolu Jaroslav dostává do Proboštova. Přes Panský les a Přítkov pokračuje dále do Krupky a v Unčíně se napojuje na cyklotrasu 3009.

Jako smíšený pro chodce a cyklisty je vedený chodník, který spojuje Proboštov s místní částí Přítkov a byl vybudován v roce 2020. 

RELAXACE U VODY

Hned tři rybníky (Proboštovský, Jaroslav a Vápenka) v katastru obce Proboštov nabízí příležitost k relaxaci a aktivnímu odpočinku. Rybníky Jaroslav a Vápenka udržuje Český rybářský svaz. Rybník Jaroslav v Panském lese leží těsně u cyklotrasy 3087 a cyklisté zde velmi často zastavují a odpočívají. Rybník Jaroslav je chovný, proto není možné se v něm ani koupat ani rybařit. Velmi využívaná nejen dětmi, ale i dospělými je houpačka umístěná přímo u břehu rybníka.

Koupání na vlastní nebezpečí bez upravených pláží či jiných oddechových prostor a možnost rybolovu pro členy Českého rybářského svazu s platným rybářským lístkem jsou možné v rybníku Vápenka v Přítkově.

Třetí vodní plochou je Proboštovský rybník, který prošel v letech 2021 - 22 rozsáhlou revitalizací. I zde je možnost koupání na vlastní nebezpečí. Plavcům slouží písčitá pláž u východní části rybníka. Rybník slouží jako hnízdiště vodních ptáků, tzv. litorální pásmo slouží dalším vodním živočichům. Tento rybník je ve správě Obce Proboštov. Dětem slouží výše zmíněné dětské hřiště v areálu Pohodlíčko na břehu rybníka. V tomto areálu také probíhá drtivá většina venkovních kulturních akcí pořádaných obcí Proboštov. Cesty kolem rybníka a v přilehlém lesoparku v hojné míře využívají rekreační běžci a cyklisté.

ZVÍŘATA A LIDÉ

V Proboštově a Přítkově je několik chovatelů koní a případně dalších hospodářských zvířat, z nichž většina nabízí možnost projížděk či výuky jízdy na koni pro veřejnost. Stáj U Kaštánka pořádá také příměstské tábory pro děti, setkání dětí či seniorů se zvířaty a farmářské kroužky. Podrobněji se jim věnuje kapitola Zajímavá místa.


KULTURNÍ DŮM PROBOŠTOV

Kulturní dům se nachází v Dělnické ulici. Celoročně zde probíhají taneční kurzy pro začátečníky i pokročilé. Více na webových stránkách: http://www.tanecnidufkovi.cz/Posilovací prvky v lesoparku

Během května 2019 vznikly v Proboštovkém lesoparku tři místa se sestavami venkovních posilovacích prvků.
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

Venkovní posilovací prvky v Proboštovském lesoparku

 
 
Vytvořeno 22.3.2019 14:09:26 | přečteno 5632x | tana
 
load