Obec Proboštov

Obec Proboštov

Dobrý den. Jsem Probošt Antonín. Vítám vás v krásné obci Proboštov, jíž jsem před dávnými lety dal jméno. Dodnes nad Proboštovem držím ochrannou ruku a sloužím jako dobrý duch a maskot obce. Věřím, že se vám u nás bude opravdu líbit. _______________________________ Proboštovský lesopark má bohatou historii. Přímo navazuje na Proboštovský rybník a je oblíbeným místem pro aktivní i pasivní odpočinek.

Probošta

Formuláře ke stažení

1. Formuláře týkající se stavebního úřadu v souvislosti s účinností novely stavebního zákona, která byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. naleznate v tomto odkazu: http://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/stavebni-zakon/novelizace-vyhlasky-c-503-2006-sb-(1)

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboru2. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les19 KB .docx
ikona souboruProhlášení k žádosti o poskytnutí dotace165.93 KB .pdf
ikona souboruOhášení k místnímu poplatku ze psů311.21 KB .pdf
ikona souboruOznámení poplatkové povinnosti - odpady416.39 KB .pdf
ikona souboruŽádost o osvobození od místního poplatku - odpady465.49 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vrácení přeplatku - místní poplatky411.48 KB .pdf
ikona souboruŽádost o osvobození od místního poplatku ze psů309.01 KB .pdf
ikona souboruFormuář pro odhlášení psa202.95 KB .pdf
ikona souboru3. Žádost o poskytnutí informace zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím47.92 KB .pdf
ikona souboru4. Plná moc29.78 KB .pdf
ikona souboru5. Žádost o výpis z rejstříku trestů66.54 KB .pdf
ikona souboru6. Záznam o dopravní nehodě206.16 KB .pdf
ikona souboru7. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou45.13 KB .pdf
ikona souboru8. Žádost o povolení záboru veřejného prostranství51.82 KB .pdf
ikona souboru9. Žádost o povolení záboru veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikace59.96 KB .pdf
ikona souboru10. Žádost o poskytnutí dotace (Podpora sportovních organizací)38.5 KB .doc
ikona souboru11. Žádost o poskytnutí dotace na podporu sportu - mimořádné akce82.45 KB .pdf
ikona souboru12. Žádost o obecní byt k pronájmu109.07 KB .pdf
ikona souboru13. Žádost o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace - VÝKOPOVÉ PRÁCE25.5 KB .docx
ikona souboru14. Žádost o zvláštní užívání komunikace - ULOŽENÍ - UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ25.38 KB .docx
ikona souboru15. Žádost o vyhrazené parkování ZTP a ZTP/P202.43 KB .pdf
ikona souboru16. Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.205.41 KB .pdf
ikona souboru17. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace168.55 KB .pdf
ikona souboru18. Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici25.67 KB .docx
ikona souboru19. Souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace - obec Proboštov28.64 KB .docx
ikona souboru20. Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace29.39 KB .docx
ikona souboru21. Prohlášení k žádosti o poskytnutí dotace dle Pravidel poskytování dotací na podporu sportu v obci Proboštov165.93 KB .pdf
Vytvořeno 22.3.2019 13:44:31 | přečteno 5924x | tana
 
load