Obec Proboštov

Obec Proboštov

Dobrý den. Jsem Probošt Antonín. Vítám vás v krásné obci Proboštov, jíž jsem před dávnými lety dal jméno. Dodnes nad Proboštovem držím ochrannou ruku a sloužím jako dobrý duch a maskot obce. Věřím, že se vám u nás bude opravdu líbit. _____________________________________ Místní část Přítkov je oblíbenou lokalitou pro individuální výstavbu rodinných domů. Velkou devizou je klid, poloha těsně pod Krušnými horami a krásný výhled na panorama Českého Středohoří.

Probošta

Obec Proboštov

Obec Proboštov, autor: Roman Nešetřil

Obec Proboštov a místní část Přítkov se rozkládají na území o rozloze cca 400 ha v těsném sousedství lázeňských Teplic, v podhůří Krušných hor s dohledem na České středohoří.

Výhodná poloha obce dopravně navazuje na aglomeraci regionu. Téměř 2 700 obyvatel obce využívá k dopravě do okolních měst a obcí autobusových linek Dopravy Ústeckého kraje a MHD Teplice. Proboštov má od roku 1884 rovněž železniční zastávku na trati Děčín – Klášterec nad Ohří, zastavují zde všechny osobní vlaky a některé spěšné vlaky. Koleje vlastně tvoří hranici mezi Proboštovem a Teplicemi. Katastrem Proboštova rovněž prochází železniční trať Děčín – Oldřichov u Duchcova, jejíž provoz je ale od roku 2007 zastavený. Obec dále sousedí s Novosedlicemi, Dubím a Krupkou. Část obecního katastru prošla revitalizací po mnohaleté hlubinné těžbě hnědého uhlí.

Stará listina z roku 1156 dokládá, že území obce bylo určeno k výživě probošta – správce ženského benediktinského kláštera, založeného v Teplicích královnou Juditou. Po husitských válkách klášter zanikl a klášterní i proboštské léno připadlo Jakoubkovi z Vřesovic. Proboštov se stal součástí teplického panství a sdílel s ním jeho osudy. V roce 2019 v návaznosti na nejstarší historii obce se Proboštov dočkal svého maskota – Probošta Antonína.

Přítkov s původním názvem Przytkow, později Judendorf byl, jak už z německého názvu vyplývá, původně židovskou obcí. Vznikl pravděpodobně v roce 1475. V polovině 19. století se obě tehdy ještě samostatné obce značně rozrostly. V okolí vznikaly nové podniky, doly i železniční tratě. Přílivem obyvatelstva z vnitrozemí Čech se Proboštov stal velkou průmyslovou obcí. Po stavbě německé školy došlo i na stavbu školy české v letech 1905 – 1907. Po rozpadu Rakouska-Uherska se obec stala součástí Československé republiky. Brzy se však i v Proboštově, stejně jako v celých tehdejších Sudetech, začal projevovat příliv německého nacionalismu. Po záboru Sudet v roce 1938 velká část českých obyvatel Proboštov i Přítkov opustila. Po skončení 2. světové války byla odsunuta většina německého obyvatelstva a přišli noví čeští osídlenci. V roce 1960 skončila éra Přítkova jako samostatné obce a došlo k jeho připojení k Proboštovu.

Jedním z nejhezčích míst v obci je Proboštovský rybník a k němu přilehlý lesopark. Rybník byl zaznamenán již v polovině 18. století. Ves s dvěma desítkami domů tehdy patřila knížeti Clary Aldringenovi, stejně jako rozsáhlá bažantnice a anglický park s mohutnými duby. V myslivně na okraji parku se scházela lázeňská společnost. V roce 1924 myslivnu zakoupila místní Dělnická tělocvičná jednota a přestavěla jí na Dělnický dům, který v roce 1944 vyhořel. Na stejném místě byla v roce 2001 postavena nová budova Obecního úřadu. V blízkosti rybníka a nové radnice stojí kaple svatého Antonína. Ta byla vystavěna v roce 1759 původně v barokním slohu. V kapli se pravidelně koná mše svatá u příležitosti Antonínské poutě a od roku 2018 též půlnoční mše vánoční.

Dalšími rybníky na území obce je Jaroslav v Panském lese, který slouží jako chovný a Vápenka v Přítkově.

Dnešní Proboštov a Přítkov jsou velmi atraktivní lokality k bydlení i užívání volného času. Proboštov má svoji obecní policii, poštu, zdravotní středisko v centru Beseda, veterinární ordinaci, základní školu, mateřskou školu Pastelka, lesní školku Samorost, v Přítkově je soukromá mateřská škola U Kočiček. V obci poskytuje terénní služby starším občanům organizace Senior Teplice, která v Proboštově provozuje také stacionář. V Proboštově je Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která slouží i sousedním Novosedlicím. V obci je několik prodejen s potravinářským, drogistickým a papírenským zbožím, lékárna, dvě cukrárny, restaurace Sokolovna, Kovárna a Proboštovská bašta nabízejí možnost stravování, restaurační služby doplňuje Sport bar Drak. Kromě toho jsou k dispozici i další služby jako kadeřnictví, kosmetika, masáže, fitness centrum atd.

Spolkový život se soustřeďuje v několika organizacích. Mezi ty nejaktivnější patří Fan Club Valentino Rossi Proboštov a Stáj U Kaštánka, které se podílejí na kulturních akcí obce a pořádají i své vlastní. Společenské akce, plesy, zábavy i výstavy se konají většinou v sále Sokolovny. Místní knihovna, která byla v roce 2020 přemístěna z budovy radnice do nově upraveného centra Beseda, pořádá pravidelně přednášky na různá témata, výtvarné kroužky i menší výstavy. Větší venkovní akce se konají v areálu Pohodlíčko u Proboštovského rybníka, případně v centru obce.

Největší zájmovou organizací obce je Tělovýchovná jednota Proboštov, z. s. s počtem cca 200 členů. TJ Proboštov má v současné době 8 fotbalových družstev od přípravky po dospělé. Největší úspěchy v poslední době zaznamenávají dorostenecká družstva, která paří ke krajské špičce. Tenisté mají vlastní klub Tenis Proboštov, mladí judisté zase Judo Proboštov, tradici má i sálová kopaná a badminton. Kromě fotbalového areálu, tenisových kurtů a tělocvičny v Sokolovně je v Proboštově několik venkovních hřišť různého charakteru a dětská hřiště. Nabídku sportovního vyžití doplňuje Pétanque club Přítkov, který je otevřený všem zájemcům o populární nenáročnou hru bez rozdílu věku. 

Proboštov je oblíbeným výchozím bodem rodinných vycházek do přírody. Kromě zmíněného lesoparku a okolí Proboštovského rybníka láká také Panský les, který spojuje Proboštov s Přítkovem a vede jím i cyklostezka, obě místní části spojuje také sdružený chodník určený pro pěší a pro cyklisty. Od roku 2017 je na místě bývalé výsypky hlubinného dolu relaxační okruh „Brittánka“ se sáňkařským kopcem a krásným výhledem na České středohoří. Obcí prochází zelená turistická značka, která vede od železniční zastávky přes lesopark do Krupky a na Komáří vížku.

V Proboštově a Přítkově je několik chovatelů koní, z nichž většina nabízí možnost projížděk pro veřejnost, Stáj U Kaštánka a Ranch Oak Valley pořádají také příměstské tábory pro děti či farmářské kroužky. Mezi Proboštovem a Přítkovem se rozkládá Kozí farma TRK, která nabízí výborné domácí sýry. V Proboštově je rovněž farma KoiStahl, zaměřená na chov kaprů koi, kterou je možné po předchozí domluvě navštívit.
Vytvořeno 5.2.2019 15:55:19 - aktualizováno 5.6.2019 15:12:54 | přečteno 9422x | tana
 
load