Obec Proboštov

Obec Proboštov

Dobrý den. Jsem Probošt Antonín. Vítám vás v krásné obci Proboštov, jíž jsem před dávnými lety dal jméno. Dodnes nad Proboštovem držím ochrannou ruku a sloužím jako dobrý duch a maskot obce. Věřím, že se vám u nás bude opravdu líbit. _______________________________ Rybník Jaroslav uprostřed Panského lesa slouží jako chovný rybník. Je oblíbeným místem k procházkám a relaxaci.

Probošta

Odpadové hospodářství

Svoz odpadů, autor: Roman Nešetřil

V této sekci naleznete informace, týkající se odpadového hospodářství obce Proboštov.

Jarní sběr objemných odpadů proběhne od 27. května do 3. června. Objemový odpad již nebude odvážen od jednotlivých nemovitostí! Sběrné místo bude u haly technického úseku obce v ulici Na Lučinách (poblíž společnosti HORZ, s.r.o). Odpad bude přijímán zaměstnancem obecního úřadu od občanů s pobytem v Proboštově a Přítkově po předložení občanského průkazu v těchto termínech:

Sobota  27. 5. 2023 – 8.00 - 12.00

Pondělí 29. 5. 2023 - 12.00 - 17.00

Úterý 30. 5. 2023 - 8.00 - 15.00

Středa   31. 5. 2023 - 12.00 - 17.00

Čtvrtek 1. 6. 2023 - 8.00 - 15.00

Pátek zavřeno

Sobota 3. 6. 2023 - 8.00 – 12.00

Přijímány budou následující druhy odpadů:

Objemový odpad: matrace, linoleum, koberce, čalouněný nábytek, zrcadla a jiné. 

Dřevo: dřevěné skříně, dřevěný a dřevotřískový nábytek (včetně zbytků kování, klik, pantů, spojovacích materiálů), dřevěné rámy oken (bez skel), dřevěné latě, podlahové krytiny a jiné.

Kovy: větší kovové odpady

Podmínky přijetí odpadu:

Objemový odpad i jeho vytříděné složky před převzetím musí být připraveny tak, aby v kontejneru zabíraly co nejméně prostoru (rozložený, rozebraný nábytek, atd.). Každý druh odpadu bude soustřeďován v kontejnerech odděleně. Nebudou přijímány papírové krabice (patří do kontejnerů nebo duo-nádob), pneumatiky, elektroodpad (odevzdává se při svozu nebezpečných odpadů).

Důvody, které vedly ke změně svozu objemového odpadu:

 • Podle nové legislativy je obec, jako původce odpadu, povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadů. Od 1. 1. 2023 má obec povinnost z objemného odpadu vytřídit složky, které nesmí být skládkovány, jako jsou kovy, plasty, dřevo atd. Toto není možné zajistit při svozu od nemovitostí.
 • Náklady na svoz objemného odpadu od nemovitostí byly v minulých letech vyšší než náklady na samotnou likvidaci odpadů a skládkování.
 • Soustředěním odpadu na sběrném místě má obec možnost vytřídit z objemného odpadu složky, které sníží celkový objem odpadu k likvidaci. Zároveň může zajistit další zpracování vytříděných komodit. Náklady spojené s likvidací 1 tuny odpadu v roce 2023 výrazně vzrostly. V roce 2022 činily tyto náklady 1 650 Kč. V roce 2023 vzrostly u odpadu, který bude dotřiďován svozovou firmou 4 025 Kč za 1t. U odpadu, který si vytřídíme sami, náklady činí pouze 2 725 Kč.
 • V předchozích letech byly do objemného odpadu před nemovitosti občany odkládány lednice, sporáky, pneumatiky, nesložené papírové krabice, tj. odpad, který není objemným odpadem.
 • Odpad nebyl připraven tak, aby byl co nejskladnější.

 • K nemovitostem přiváželi odpad i občané, kteří nemají trvalý pobyt v Proboštově nebo Přítkově.

 • Dle zákona musí obec nakládat s odpadem tak, aby byl zabezpečen před odcizením a znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

 • Odpad soustředěný přímo u nemovitostí již několik dní před svozem zabíral komunikace a chodníky.

JARNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ proběhne ve dnech 19. a 20. května. 

Sběrné místo – u požární zbrojnice v Proboštově

Sběrné místo Přítkov bylo zrušeno 

Odpad bude přijímán zaměstnancem obecního úřadu od občanů s pobytem v Proboštově a Přítkově po předložení občanského v těchto termínech:

Pátek 19. 5. 2023 - 15.00 - 19.00

Sobota  20. 5. 2023 - 8.00 - 12.00

Přijímány budou následující druhy odpadů:

Zbytky starých vodou neředitelných barev, domácí chemikálie, motorové oleje, olejové filtry, zaolejované předměty, zářivky, vyřazené elektro-zařízení, pneumatiky z osobních vozů.

Tekuté odpady budou přijímány v takových obalech, ze kterých nebude možný jejich únik. V opačném případě nebude tento odpad přijat.

Upozorňujeme, že prostory jsou monitorovány a není možné odpad ponechat před sběrným místem.

 

Kalendář svozu odpadu pro rok 2023:

Svoz odpadů 2023

Důležité informace ke svozu odpadu v Proboštově a Přítkově:

Důležité informace ke svozu odpadu

Informace o odpadech za rok  2022  dle § 60 ods.4 zák. o odpadech:

ikona souboruInformace o odpadech za rok 2022 dle § 60 ods.4 zák. o odpadech

Produkce odpadu a náklad na jeho likvidaci v obci Proboštov - rok 2021.


Nová pravidla pro přidělování a svoz tzv. "černých popelnic"

ikona souboruNová pravidla přidělování nádob na svoz odpadů

Nejčastější otázky a dopovědi k novým pravidlům pro přidělování a svoz "černých popelnic"

ikona souboruNejčastějí otázky a odpovědi ke svozu odpadů

Jak správně třídit odpad: Co kam patří?

ikona souboruJak správně třídit odpad

Seznam míst určených k odkládání vytříděného odpadu 

Zde naleznete seznam míst, kde je možné odkládat vytříděný odpad: plasty, papír, sklo biologický odpad, kovy, textil, tuky, menší a větší elektro, velkobojemový odpad.

ikona souboruMísta určená k odkládání odpadu


Dokumenty obce Proboštov, týkající se odpadového hospodářství:

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruInformace o odpadech za rok 2022 dle § 60 ods.4 zák. o odpadech
Informace o odpadech za rok 2022 dle § 60 ods.4 zák. o odpadech.
2.66 MB .pdf
ikona souboruOznámení poplatkové povinnosti - obecní systém odpadového hospodářství
Oznámení poplatkové povinnosti - obecní systém odpadového hospodářství
458.04 KB .pdf
ikona souboruObecní systém odpadového hospodářství
Obecní systém odpadového hospodářství
244.94 KB .pdf
ikona souboruMísta určená k odkládání odpadu
Místa určená k odkládání odpadu
542.67 KB .pdf
ikona souboruŽádost o osvobození od místního poplatku - odpady465.49 KB .pdf
ikona souboruVyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2021
Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2021
751.64 KB .pdf
ikona souboruPředcházení vzniku odpadů
Předcházení vzniku odpadů
4.9 MB .pdf
ikona souboruVyhodnocení plánu odpadového hospodářství za rok 2020936.84 KB .pdf
ikona souboruProdukce odpadu a náklady na likvidaci v roce 202184.55 KB .xlsx
ikona souborukalendář svozů odpadu na rok 20221.1 MB .docx
ikona souboruNejčastějí otázky a odpovědi ke svozu odpadů
Nejčastějí otázky a odpovědi ke svozu odpadů
433.22 KB .pdf
ikona souboruNová pravidla přidělování nádob na svoz odpadů
Nová pravidla přidělování nádob na svoz odpadů
620.47 KB .pdf
ikona souboruJak správně třídit odpad
Jak správně třídit odpad
473.45 KB .docx
ikona souboruPlán odpadového hospodářství1.55 MB .pdf
ikona souboruLeták svozu90.99 KB .pdf
ikona souboruletak-biokontejner.pdf265.03 KB .pdf

Důležité informace ke svozu duonádob

Svoz probíhá dvoufázově (papír zvlášť, plasty zvlášť). První vývoz probíhá v daný den ve velmi časných ranních hodinách. Proto je nutné nádobu připravit nejlépe již večer před svozovým dnem, nejpozději pak do 5 hodin ráno v den svozu. Děkujeme.
Petra Sloupová, odborný referent

Svoz tříděného odpadu z duonádob
ikona souboruLeták svozu

Osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen svoz odpadu) od 1. 1. 2018

Dle zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Proboštov č. 3/2015 s účinností od 1. 1. 2018 budou poplatníci, kterým vznikne nově v roce 2018 nárok na osvobození od platby místního poplatku za svoz odpadu, sami žádat. Poplatníci, kteří budou mít zájem osvobození uplatnit, mohou vyplnit prohlášení k místnímu poplatku, které bylo pro tento účel vytvořeno. Toto prohlášení je k dispozici na našich stránkách www.ouprobostov.cz a v podatelně obecního úřadu.

Poplatníkům, kteří nesplní tuto povinnost, nárok na osvobození zanikne dle § 14 odst. 4 zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
O osvobození mohou žádat poplatníci:

 • pobývající déle než 6 měsíců ve věznici, zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb (nutno doložit)
 • pobývající déle než 12 měsíců v zahraničí (nutno doložit)
 • mladší 18 let; osvobození se poskytne ještě za celý kalendářní rok, ve kterém poplatník dovrší 18 let (nutno osvobození uplatnit vyplněným prohlášením - vyplní zákonný zástupce)
 • starší 70 let; osovobození se poskytne již za celý kalendářní rok, ve kterém poplatník dovrší 70 let (nutno osvobození uplatnit vyplněným prohlášením).


Proč je důležité třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.

Kde jsou červené kontejnery zjistíte rychle na www.cervenekontejnery.cz.

Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005?
Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,67 kg elektra? V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani. Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg na osobu.
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností.
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu a má také největší spotřebu baterií? Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí elektronickou hračku jednou za rok.

Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné množství CO2vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.

Co patří do červených kontejnerů:

 • mobilní telefony, vysílačky, navigace;
 • přehrávače mp3, diskmany, rádia;
 • notebooky, klávesnice, myši;
 • baterie a nabíječky,
 • kalkulačky, budíky;
 • elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
 • menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
 • fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
 • žehličky, ruční vysavače; další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.
Vytvořeno 22.3.2019 12:28:24 - aktualizováno 30.7.2019 16:22:32 | přečteno 6727x | tana
 
load