Obec Proboštov

Obec Proboštov

Dobrý den. Jsem Probošt Antonín. Vítám vás v krásné obci Proboštov, jíž jsem před dávnými lety dal jméno. Dodnes nad Proboštovem držím ochrannou ruku a sloužím jako dobrý duch a maskot obce. Věřím, že se vám u nás bude opravdu líbit. _____________________________ Dominantou centra obce je budova Obecního úřadu Proboštov, která byla postavena v roce 2001.

Probošta

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

ikona souboruCertifikát ISO 9001:2008

1. Název
Obec Proboštov

2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č. 128/2000 Sb.

3. ikona souboruOrganizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa - oficiální

Obec Proboštov
Nám. Svobody 700
417 12 Proboštov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - oficiální

Obec Proboštov
Nám. Svobody 700
417 12 Proboštov

4.3 Úřední hodiny

  • Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

4.4 Telefonní čísla

4.5 Číslo faxu: 417 560 035

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní účet číslo: 3224501/0100 vedený u Komerční banky a.s., Teplice

6. 

  • 00266566

7. DIČ

  • CZ00266566

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

  • Písemným dotazem na adresu: Obecní úřad Proboštov, Nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov
  • Ústní dotaz na adrese: Obecní úřad Proboštov, Nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov
  • https://www.ouprobostov.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

  • Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)). Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

  • Za poslední dva roky nebylo vydáno žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad ve smyslu § 16a, odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Veřejnoprávní smlouvy

ikona souborumimořádná dotace tj probo.pdf

Vytvořeno 5.2.2019 15:54:18 | přečteno 3896x | tana
 
load