Úřední deska

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2021

Den vyvěšení:29.4.2022
Den sejmutí:30.5.2022
Zdroj oznámení:Nezatříděné
Typ oznámení:Nezatříděné

Podrobnosti: