Veřejné zakázky

Obec Proboštov zřídila svůj tzv. profil zadavatele na internetovém portále:https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecProbostov

Profil je provozován na certifikovaném elektronickém nástroji a jeho uveřejnění oznámila ve Věstníku veřejných zakázek dle § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Profil zadavatele stanovila novela zákona o veřejných zakázkách.

Název profilu zadavatele: Obec Proboštov – veřejné zakázky
Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecProbostov
Ministerstvo pro místní rozvoj – Věstník veřejných zakázek: Uveřejnění profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek