Odpadové hospodářství

V této sekci naleznete informace, týkající se odpadového hospodářství obce Proboštov.

Kalendář svozu odpadu pro rok 2022:

Kalendář svozu odpadu pro rok 2022

Důležité informace ke svozu odpadu v Proboštově a Přítkově:

Důležité informace ke svozu odpadu

Produkce odpadu a náklad na jeho likvidaci v obci Proboštov - rok 2021.

Produkce odpadu a náklady na likvidaci v roce 2021

Nová pravidla pro přidělování a svoz tzv. "černých popelnic"

Nová pravidla přidělování nádob na svoz odpadů

Nejčastější otázky a dopovědi k novým pravidlům pro přidělování a svoz "černých popelnic"

Nejčastějí otázky a odpovědi ke svozu odpadů

Jak správně třídit odpad: Co kam patří?

Jak správně třídit odpad

Seznam míst určených k odkládání vytříděného odpadu 

Zde naleznete seznam míst, kde je možné odkládat vytříděný odpad: plasty, papír, sklo biologický odpad, kovy, textil, tuky, menší a větší elektro, velkobojemový odpad.

Místa určená k odkládání vytříděného odpadu

Harmonogram svozu odpadů 2020/21:

termíny vývozů

Dokumenty obce Proboštov, týkající se odpadového hospodářství:

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Odpadové hospodářství

Důležité informace ke svozu duonádob

Svoz probíhá dvoufázově (papír zvlášť, plasty zvlášť). První vývoz probíhá v daný den ve velmi časných ranních hodinách. Proto je nutné nádobu připravit nejlépe již večer před svozovým dnem, nejpozději pak do 5 hodin ráno v den svozu. Děkujeme.
Petra Sloupová, odborný referent

Svoz tříděného odpadu z duonádob
Leták svozu

Vážení občané,

obec Proboštov ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. od 1. 4. 2019 rozšiřuje svoz tříděných odpadů z duonádob na celé území obce Proboštov.
Již koncem února budou přistavovány duonádoby do všech domácností, ale první svoz se uskuteční až v dubnu.
Duonádoby budou vyváženy 1x za 14 dní (vždy v lichý týden) ve čtvrtek nebo v pátek.
Koncem března budete informováni formou letáku o přesném dni svozu.
Sloupová Petra

Svoz bioodpadu
Od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019 bude bioodpad svážen 1x za 14 dní, vždy v lichý týden.


Osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen svoz odpadu) od 1. 1. 2018
Dle zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Proboštov č. 3/2015 s účinností od 1. 1. 2018 budou poplatníci, kterým vznikne nově v roce 2018 nárok na osvobození od platby místního poplatku za svoz odpadu, sami žádat. Poplatníci, kteří budou mít zájem osvobození uplatnit, mohou vyplnit prohlášení k místnímu poplatku, které bylo pro tento účel vytvořeno. Toto prohlášení je k dispozici na našich stránkách www.ouprobostov.cz a v podatelně obecního úřadu.

Poplatníkům, kteří nesplní tuto povinnost, nárok na osvobození zanikne dle § 14 odst. 4 zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
O osvobození mohou žádat poplatníci:

Prohlášení o osvobození

Kompostéry - průzkum
Těší nás, že máte zájem o třídění bioodpadu a proto bychom vám rádi nabídli alternativu v podobě domácích kompostérů. V případě zájmu většího počtu občanů, by bylo možno zajistit na zapůjčení či pořízení kompostérů dotaci. Máte-li o kompostéry zájem, můžete nás kontaktovat na e-mailu: sloupova@ouprobostov.cz, tel. čísle: 417532785, 417532791 nebo prostřednictvím schránek umístěných před obecním úřadem a na autobusové točně v Přítkově. Kontaktovat nás můžete až do konce roku 2017. O výsledku vás budeme informovat v roce 2018.
Petra Sloupová, odborný referent

Proč je důležité třídit staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.

Kde jsou červené kontejnery zjistíte rychle na www.cervenekontejnery.cz.

Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali do červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005?
Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,67 kg elektra? V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani. Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg na osobu.
Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 9 domácností.
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12-18 měsíců?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu a má také největší spotřebu baterií? Tomu odpovídá také fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí elektronickou hračku jednou za rok.

Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné množství CO2vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.

Co patří do červených kontejnerů:

  • mobilní telefony, vysílačky, navigace;
  • přehrávače mp3, diskmany, rádia;
  • notebooky, klávesnice, myši;
  • baterie a nabíječky,
  • kalkulačky, budíky;
  • elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
  • menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
  • fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
  • žehličky, ruční vysavače; další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů.