FOTO: Broučci a včeličky soutěžili U Kočiček

Zahradní den plný soutěží na téma Včeličky a broučci připravili na středeční odpoledne v soukomé MŠ U Kočiček v Přítkově.

Na děti čekalo sedm tématických stanovišť, s úkoly pomáhali rodiče i prarodiče. Ti i další návštěvníci si mohli prohlédnout celý areál. Na závěr proběhlo opékání buřtíků.