Knihovna Proboštov

 Místní knihovna Proboštov sídlí v přízemí centra Beseda na adrese Sobědružská 39, 417 12 Proboštov.

Nabízí širokou škálu knih pro všechny věkové kategorie. Knižní fond je průběžně doplňován novinkami. Dále si lze vypůjčit knihy na CD a časopisy. K dispozici je elektronická čtečka. Není-li hledaná knihu ve fondu knihovny, zajistí ji knihovnice prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. V knihovně je přístupný veřejný internet a k dispozici je tiskárna pro vytištění studijních materiálů. Kromě této základní činnosti pořádá knihovna besedy, přednášky a další akce pro děti i dospělé. 

Kontaktní adresa: Sobědružská 39, 417 12 Proboštov.
telefon:
603 118 456, 602 630 953

e-mail:
knihovna@ouprobostov.cz

N
ávštěvní doba: úterý, středa, čtvrtek od 14 do 17 hodin
Knihovnice:
Zdena Hlaváčková, Slávka Muláčková

Více informací na webových stránkách