V Krátké ulici panuje čilý stavební ruch

Velký stavební ruch panuje v Krátké ulici. Začaly práce na stavbě nové školní tělocvičny a také finišuje přestavba bývalé školní tělocvičny na jídelnu.

Zatímco uvnitř bývalé školní tělocvičny už stavební práce na přestavbě na školní jídelnu skončily a nyní se instaluje zařízení, které bude sloužit kuchařkám, výkopovými pracemi začala výstavba zbrusu nové tělocvičny za budovou prvního stupně základní školy. Zároveň v ulici probíhá výstavba prodloužení kanalizační stoky mezi mateřskou a základní školou. Z těchto důvodů je v Krátké ulici zhoršený silniční provoz a silně omezeno parkování. Děkujeme za pochopení.