Kaple svatého Antonína bude mít novou střechu a opravenou fasádu

Se začátkem září začala také oprava kapličky svatého Antonína v centru Proboštova.

Cílem je zamezit odkapávání vody ze střechy na okapový chodník a zamezení odstřiku z něj. Následovat bude řešení povrchové úpravy fasády do stavu, který odolá vlhkosti zdiva pronikajícího základovými konstrukcemi do soklového zdiva. Oprava zahrnuje i řádné provedení krytiny a oplechování styku krytiny s vystupujícími zdmi. Proběhne demontáž původní krytiny, demontáž laťování a parapetů oken.

Po demontáži laťování bude provedena prohlídka stavu původní konstrukce krovu. V další fázi bude položena podstřešní folie a nové laťování. Styk plochy s vystupujícími konstrukcemi zdiva bude oplechován. Na střechu bude volně položená pálená krytina s krytím hřebene a krajovými taškami. Podél okapových hran budou osazeny žlaby se svody. Vývod ze svodů bude ukončen až za okapový chodník do zatravněné plochy. 

Soklová část fasády a cca plocha do úrovně 1 metru nad okapový chodník bude odsekána ze 100%. Na zbylé části se předpokládá odsekání do 30% plochy. Odsekaná část zdiva bude očištěna ručně a celá fasáda omyta.

Na část odsekanou ze 100% bude provedena vnější sanační omítka. Předpokládají se dva vyrovnávací podhozy. Zbylá část fasády bude vyspravena. Celá plocha bude napenetrována a přeštukována. Vyrovnaná fasáda bude natřena fasádní barvou ve třech odstínech odpovídajících současnému stavu.

Stavbu provádí firma Martin Černý - MEANDR z Úpořin, která s nejnižší nabídkou ve výši 560.975,41 Kč včetně DPH vyhrála výběrové řízení. Obec získala na stavbu sponzorský dar od firmy STRABAG, a. s. ve výši 100 tisíc korun, zbytek hradí ze svého rozpočtu. Předpokládané dokončení opravy je na přelomu září a října tohoto roku.