Změna v kulturním kalendáři: Místo rockerů nastoupí řezbáři

Na základě pondělní dohody zastupitelů dojde v letošním kulturním kalendáři obce Proboštov k jedné zásadní změně.

"Podařilo se nám v posledních dnech na začátek června zajistit konání týdenního řezbářského sympozia v naší obci, konkrétně v lesoparku. To sebou nese samozřejmě i finanční náklady, se kterými v rozpočtu pro konání kulturních akcí na letošní rok nebylo počítáno. Proto bylo nutné zrušit jednu z akcí, které jsme původně plánovali. Jednomyslně jsme rozhodli, že zrušenou akcí bude festival Rock u rybníka, který nákladově vychází přibližně stejně jako zmíněné řezbářské sympozium. Shodli jsme se, že přínos pro obyvatele Proboštova a Přítkova bude v případě sympozia, po kterém nám v lesoparku zůstane natrvalo několik uměleckých děl, daleko vyšší, než u rockového festivalu. Navíc podobný program jako Rock u rybníka nabízí benefiční akce S kordem pro Jirku, která proběhne v sobotu 9. května a jejíž výtěžek bude jako vždy věnován konkrétním postiženým dětem. Věříme, že vás tato změna potěší a od 8. do 14. června mnozí z vás přijdou pozorovat mistry řezbáře při práci," uvedl místostarosta Roman Nešetřil.

Termínově je sympozium připravené tak, aby jeho vyvrcholení v podobě závěrečných prací a vernisáže proběhlo v rámci letošní Antonínské pouti.