Projekt Chodník Proboštov – Přítkov je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je výstavba chodníku pro smíšený provoz a veřejného osvětlení podél silnice III/25344 propojující obec Proboštov a její místní část Přítkov.

Součástí projektu je i rekonstrukce části stávajícího chodníku navazujícího na zastávku veřejné hromadné dopravy, vytvoření místa pro přecházení a pořízení souvisejícího mobiliáře.

Logo IROP

Projekt řeší nebezpečí a diskomfort spojené se stávajícím stavem (neexistencí) chodníků v obci Proboštov – u propojení dvou místních částí. V běžný pracovní den projede po trase, po jejímž boku by měl být vystavěn chodník pro smíšenou pěší a cyklistickou dopravu (primárně pro pěší), takový počet vozidel, který je za stávajícího stavu alarmující. Zároveň podél dotčené silnice není žádné veřejné osvětlení. Chodci/cyklisté, kteří zde projíždí za šera či potmě a nejsou chráněni reflexními prvky, tak nemusí být pro kolemjedoucí řidiče vůbec viditelní. To může být příčinou mnoha vážných zranění až smrtelných dopravních nehod.

Projekt si klade za cíl:

Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011339

Celková výše podpory z EU: 1 899 050,00 Kč