Prodej nemovitého majetku obce Proboštov se posunuje o více než měsíc

Z důvodu stávajících vládních nařízení souvisejících s epidemiologickou situací COVID-19, si dovolujeme sdělit, že prodej majetku se přesouvá z termínu 24. 3. 2021 na nový termín 28. 4. 2021.

Tomuto termínu budou přizpůsobeny i případné prohlídky nemovitého majetku. Jedná se o tři pozemky určené pro vybudování zahrady a vozidlo VW Transporter. Aktuální informace naleznete vždy na úřední desce, webových stránkách a facebooku obecního úřadu. 

Stanovená jistina musí být poukázána na bankovní účet č. 3224501/0100, vedený u Komerční banka a.s., pobočka Teplice, nejpozději 5 dní před konáním prodeje, pod variabilním symbolem uveďte rodné číslo bez lomítka (v případě fyzické osoby) nebo identifikační číslo (v případě právnické osoby), tedy nejpozději do 22. 4. 2021. Ostatní podmínky se nemění.

Děkuji za pochopení.  

Bc. Jana Životová, starostka obce