Bioodpad se bude v zimním odbobí vyvážet pouze jedenkrát měsíčně

Vzhledem k výrazně nižší produkci bioodpadu v zimním období, příznivějším klimatickým podmínkám a s přihlédnutím ke skutečnosti, že v tomto období je k vývozu připravován malý počet nádob, bude v období od prosince 2021 do března 2022 probíhat odvoz odpadů z hnědých nádob pouze v intervalu 1x měsíčně.


Rozpis svozů:

Poslední týdenní svoz se uskuteční dne 30. 11. 2021.

Zimní svozy:

21. 12. 2021 (51. týden)

18. 1. 2022 (3. týden)

15. 2. 2022 (7. týden)

15. 3.2022 (11. týden)

První týdenní svoz se uskuteční dne 5. 4. 2022.

V zahrádkářské kolonii Pod hrází je celoročně přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad, který můžete bezplatně využívat. Kontejner na bioodpad, který je u haly Na Lučinách, bude začátkem prosince odvezen a opětovně přistaven koncem března.

Petra Sloupová, odpadový referent