V lesoparku se budou kácet a prořezávat stromy

Od úterý 14. prosince bude v lesoparku probíhat druhá část revitalizace v souladu s Plánem péče o tuto lokalitu zpracovaným dendrology.

Postupně bude ošetřeno více než 200 stromů. Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů je nutné 39 stromů pokácet. Druhové zastoupení u stromů určených ke kácení je: 2x babyka, 1x bříza, 5x habr, 1x buk, 8x jasan, 15 lípa, 7x dub. Zatím se bude kácet bez plošiny, pouze lezeckou technikou. Místo kácení bude vždy označeno páskou. Po kácení bude následovat bezpečnostní řez stromů.

Žádáme návštěvníky lesoparku o nevstupování do míst vymezených pro provádění prací a dodržování zásad bezpečnosti. Děkujeme.