31. 10. 2022

Upozornění na plošnou deratizaci
Vážení spoluobčané, vlastníci objektů a provozovatelé,
v pátek 4. listopadu 2022 bude na území obce prováděna speciální ochranná deratizace proti hlodavcům. Akci bude zajišťovat firma JATEP s.r.o.. Tato odborná firma provede ošetření vybraných objektů a ploch s výskytem hlodavců.
Upozorňujeme, že provádění deratizace je povinné pro každého, ať se jedná o podnikatele, bytová družstva, společenství vlastníků bytů, ale i pro majitele rodinných domů. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají povinnost provádět ve svých provozovnách a objektech speciální ochrannou deratizaci prostřednictvím odborně způsobilých osob (deratizační firma).
O zvýšeném výskytu hlodavců nás prosím informujte tak, abychom mohli zajistit provedení deratizace ve všech ohrožených lokalitách.
Kontaktovat nás můžete na tel. čísle 602 690 052, e-mailem na adrese: eflerova@ouprobostov.cz nebo také můžete využít formuláře „hlášení závad“ na našich internetových stránkách www.ouprobostov.cz.
Prosím sledujte rozmístěné informační cedule a omezte volný pohyb dětí a domácího zvířectva v označených lokalitách.
Děkujeme.