Pokračují opravy komunikací a budování dopravní infrastruktury

V těchto dnech se dokončují další opravy komunikací v naší obci.

Konkrétně se jedná o dolní část ulice U Vodárny, kde kromě rekonstrukce povrchu vozovky vznikl i nový chodník. Další investiční akcí tohoto charakteru je zpevnění cesty u rybníku Vápenka, které navázalo na předchozí revitalizaci okolí rybníka v Přítkově.

V nejbližším období pak bude započato s výstavbou odstavné plochy v prostoru před restaurací Kovárna U Záblockých a zděného příčného prahu lichoběžníkového tvaru spojeného s přechodem pro chodce v Proboštovské ulici. Po dokončení této vystavby dojde k odinstalování stávajících prahů v této ulici.

Do třetice pak chystáme rekonstrukci poslední neupravené cesty v lesoparku, jedná se o tzv. trasu F od hráze rybníka podél Modlanského potoka a dále za tenisovými kurty směrem k Proboštovské ulici. Podobně jako u ostatních cest zde bude vybudován mlatový povrch.